• psychoterapia indywidualna krótkoterminowa i długoterminowa osób dorosłych
  • psychoterapia dzieci i młodzieży
  • psychoterapia wspierająca
  • psychoterapia par i małżeństw
  • poradnictwo
  • psychoedukacja
  • konsultacje dla rodziców dzieci sprawiających trudności
  • grupy wsparcia (dla osób po stratach, osób samotnych, rodziców nastolatków, rodziców dzieci sprawiających trudności, rodziców dzieci autystycznych, młodych rodziców, doświadczających przemocy, samotnych rodziców, osób niepotrafiących nawiązać satysfakcjonujących relacji, osób przewlekle chorych, bliskich osób przewlekle chorych, bliskich osób chorujących psychicznie). Powstanie grupy wsparcia zależy od liczy chętnych osób. Minimalna ilość osób to 7.

Zwykle pierwsze spotkania terapeutyczne mają charakter konsultacyjny, w ich trakcie ustalana jest długość, częstotliwość oraz indywidualna specyfika psychoterapii.