• Psychoterapia dorosłych – 120 zł/sesja / 50 minut
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży – 120 zł/ 50 minut
  • Konsultacja indywidualna (1 do 5 pierwszych spotkań mające na celu wstępna diagnozę) – 150 zł / 50 minut, 180 zł/1,5 h
  • Konsultacja pary/małżeńska (1 do 5 pierwszych spotkań mające na celu wstępna diagnozę) – 250 zł / 90 minut
  • Terapia par/małżeńska – 250 zł/90 minut